KOMMO - MAKING SHOPS AND PEOPLE BETTER

PRAKTISK OPPLÆRING
I BUTIKK

Praktisk opplæring av butikkpersonell der det skjer - i butikk!

Praktisk opplæring gir umiddelbar effekt

Noen medarbeidere trenger en grunnleggende opplæring i eksponeringsprinsipper og kampanjeforståelse, andre trenger inspirasjon og en bekreftelse på at det de gjør er riktig. Uansett problem så åpner vi butikkblinde øyne så butikkflaten og varegruppene optimaliserers.

Eksponeringstrening

En godt eksponert butikk er en stor del av kundeopplevelsen samtidig som det skal inspirere kunden til kjøp og øke omsetning. Mange er heldige og har ansatte som er gode på eksponering, men som trenger nye ideer og motivasjon, andre igjen har nyansatte som har gløden men mangler praktisk gjennomføringserfaring. Vi jobber praktisk sammen med butikkmedarbeiderene og tilpasser nivå med stort fokus på eksponeringsforståelse og motivasjon.

Butikkopptimalisering

Alle butikker har gode salgsområder og alle butikker har dessverre også dårlige salgsområder. Vi tar kundereisen sammen med medarbeiderene for å aktivisere hele butikken og kommer med forslag på gjennomførbare tiltak. Målet er økt inntjening på hele butikkflaten ikke bare i kampanjeområder eller "brød&melk" hyller.

Motivasjon og inspirasjon

Butikkens viktigste ressurs er butikkpersonalet. Alle som jobber i butikk vet utmerket godt at på et eller annet tidspunkt tar rutine og vaner over og det er vanskelig å se nye og bedre løsninger. Vi er er der for å motivere og finne nye måter å tenke drift slik at inspirasjon og arbeidsglede igjen blir på topp.

Eksponeringstrening

En godt eksponert butikk er en stor del av kundeopplevelsen samtidig som det skal inspirere kunden til kjøp og øke omsetning. Mange er heldige og har ansatte som er gode på eksponering, men som trenger nye ideer og motivasjon, andre igjen har nyansatte som har gløden men mangler praktisk gjennomføringserfaring. Vi jobber praktisk sammen med butikkmedarbeiderene og tilpasser nivå med stort fokus på eksponeringsforståelse og motivasjon.

Butikkopptimalisering

Alle butikker har gode salgsområder og alle butikker har dessverre også dårlige salgsområder. Vi tar kundereisen sammen med medarbeiderene for å aktivisere hele butikken og kommer med forslag på gjennomførbare tiltak. Målet er økt inntjening på hele butikkflaten ikke bare i kampanjeområder eller "brød&melk" hyller.

Motivasjon og inspirasjon

Butikkens viktigste ressurs er butikkpersonalet.Alle som jobber i butikk vet utmerket godt at på et eller annet tidspunkt tar rutine og vaner over og det er vanskelig å se nye og bedre løsninger.Vi er er der for å motivere og finne nye måter å tenke drift slik at inspirasjon og arbeidsglede igjen blir på topp.

Vi hjelper personalet der de er!

Det finnes mye bra retail teori men vi har størst tro på praktisk opplæring i butikk. Der kan vi jobbe hands on, alle ser og forstår hva vi gjør, hvorfor vi gjør det, vi diskuterer, vi blir enige og vi jager resultater sammen.

Bestill praktisk opplæring nå!

Det er mange hensyn å ta når man vurderer butikkflaten. Har du rett varer på rett sted, er innredningen godt utnyttet, er varene eksponert i henhold til målgruppe? Vi hjelper bedrifter med en inngående praktisk tilnærming der vi går igjennom kortsiktige og langsiktige løsninger.

Bestill time!